Thursday, March 17, 2011

Kesalahan Ayat Pasif

Jika anda selalu menonton drama atau filem asing yang ada terjemahan(sari kata) Bahasa Malaysia, anda pasti pernah terbaca ayat yang salah tatabahasanya. Biasanya perkara ini berlaku dalam filem-filem cetak rompak. Perbincangan di sini bukanlah bercerita tentang filem cetak rompak atau bukan tetapi dari segi penggunaan bahasa terjemahan. Filem ini mempunyai terjemahan tulisan dalam bahasa Melayu tetapi lebih 70 peratus struktur ayat terjemahan yang digunakan tidak menepati ‘standard’ bahasa melayu di Malaysia. Ayat di bawah merupakan contoh ayat pasif salah yang diambil daripada sebuah filem Thailand, iaitu Ong Bak.

“Lelaki itu saya memukul.” 

Ulasan: Berdasarkan contoh ayat di atas, apakah yang salah?  Sebenarnya  yang salah ialah frasa “saya memukul”. Sepatutnya, ‘lelaki itu saya pukul’. Ayat pasif yang tidak ditulis dalam struktur ayat yang betul boleh mengelirukan pembaca atau penonton filem tersebut. Frasa ‘Lelaki itu’ ialah objek yang didepankan. Ayat ini jelas menunjukkan struktur ayat tersebut adalah pasif. Jika ayat ini disusun dalam struktur ayat aktif akan menjadi ayat berikut;

“Saya memukul lelaki itu.”


No comments:

Post a Comment