Tuesday, March 15, 2011

Bahasa Melayu Di Malaysia

Pelbagai bukti yang menyatakan bahawa Bahasa melayu masih kukuh dan stabil di Malaysia. kenyataan ini sememangnya betul kerana adanya bukti dalam perlembagaan persekutuan, serta bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam masyarakat di Malaysia. Namun, keruntuhan bahasa Melayu kian kelihatan apabila kekuatan bahasa Melayu dalam bidang ilmu mula dipertikaikan oleh beberapa pihak. Bukan sahaja dalam penyampaian bidang ilmu, kini bahasa melayu tiidak lagi menjamin masa depan masyarakat Malaysia dalam bidang kerjaya. Sebaliknya, bahasa inggeris diperkukuhkan semata-mata untuk mengejar kerjaya. Kenyataan Naib Canselor Universiti Malaya telah memanggil ilmuan Melayu untuk bersuara. Namun, Naib Cancelor UM tersebut menjelaskan bahawa kenyataan yang dibuat berdasarkan saranan dari Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu menyarankan mahasiswa meningkatkan pengetahuan Bahasa Inggeris kerana boleh menjamin ‘kebolehpekerjaan’ graduan.

Ulasan: Berhubung dalam kes ini, saya berpendapat bahawa tahap atau status bahasa Melayu akan terus terpinggir disebabkan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak tersebut. Walaupun tanpa niat merendahkan bahasa Melayu, namun secara tidak lansung masyarakat akan berlumba-lumba mempelajari bahasa inggeris melebihi kepentingan bahasa Melayu itu sendiri kerana faktor kerjaya. Pada masa kini, kerjaya merupakan aspek yang penting dalam jiwa masyarakat kerjaya menentukan keselesaan masa depan. Jadi, jika pemimpin kita mengatakan bahawa bahasa inggeris penting sebagai penentu ‘kebolehpekerjaan’, apakah anda fikir mengenai tindakan susulan masyarakat? Secara jelasnya, bahasa Melayu semakin terpinggir.

No comments:

Post a Comment