Thursday, March 17, 2011

Istilah yang tak tepat

Ada banyak istilah yang tak tepat digunakan dalam media massa seperti berita, berita radio, akhbar cetak, dan akhbar atas-talian (online).
Antaranya seperti di bawah:-
1.   Bahana  – bukan bermaksud “bala” atau “bencana” seperti yang selalu digunakan oleh orang ramai.

     Maksud sebenar 'bahana' ialah  “bunyi kuat”, iaitu dalam bahasa Inggeris bermaksud 'volume'. Sebenarnya istilah “Bahana” ada beberapa maksud lagi, tetapi tidak ada satu pun yang bermaksud   “bala”  atau “bencana” seperti yang selalu digunakan oleh kebanyakan penutur. “Bahana” dalam Bahasa Inggeris ialah “volume”.

2.  Cumbu   – bukan bermaksud “cium” atau “kucup”. Ramai orang telah silap tentang maksud “cumbu”  atau    “bercumbu”.

        Maksud sebenar,  'Cumbu'  ialah seperti berikut;
        i. “pujukan” (kata-kata manis yg dituturkan sewaktu memujuk,  berkasih-kasihan dll.), dan
        ii. “lawak”

No comments:

Post a Comment