Saturday, March 19, 2011

Bahasa Baku dan Masyarakat

Secara konsepnya, bahasa baku merupakan bahasa yang telah diterima umum sebagai bahasa perhubungan yang boleh menyatukan masyarakat. Namun, persoalannya di sini ialah sejauh manakah penggunaan bahasa baku dalam masyarakat kita. Bahasa baku hanya digunakan di sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi. Namun, bukan secara keseluruhannya, iaitu pelajar sekolah dan universiti hanya menggunakan bahasa baku apabila berada dalam bilik darjah ataupun dalam bilik kuliah. Kelmarin saya duduk dalam bilik kuliah mendengar pembentangan rakan seperjuangan, dan saya perhatikan penggunaan bahasa baku itu masih kurang memuaskan.

Apabila pembentangan selasai, pembentang duduk dan bersembang dengan rakan menggunakan bahasa melayu dialek negeri masing-masing. Jadi saya boleh simpulkan bahawa bahasa Melayu baku hanya digunakan semasa pembentangan, ceramah, dan sewaktu dengannya. Perbualan dalam bilik darjah lansung tidak menggunakan bahasa Melayu baku apatah lagi apabila berada di luar pusat pengajian. Perkara ini membawa minda kita untuk berfikir tentang fungsi bahasa baku dalam masyarakat. Persoalannya adakah langkah untuk memasyarakatkan bahasa Melayu baku di Malaysia akan berjaya?.

Ulasan: Pada pandangan saya, usaha untuk membentuk masyarakat dengan bahasa baku sebagai bahasa perhubungan masyarakat merupakan suatu perkara yang sangat sukar. Hal ini demikian kerana setiap golongan masyarakat tidak mahu bahasanya dipinggirkan atau terhapus dek bahasa baku. Mereka hanya menerima bahasa baku untuk kegunaan rasmi sahaja. 

No comments:

Post a Comment