Tuesday, March 15, 2011

Bahasa Ibunda

Di malaysia terdapat banyak jenis dialek. Setiap dialek ini dituturkan oleh bangsa-bangsa tertentu. Secara umumnya perbezaan dialek di Malaysia adalah mengikut negeri. Petang tadi, saya bersama rakan yang berasal dari Sarawak. Dia bercerita tentang rakannya yang tidak bercakap bahasa ibunda mereka walaupun berdepan dengan rakan sebangsa dan sebahasa. Alasan rakannya ini ialah ingin menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi di Malaysia. Rakan saya ini merupakan keturunan kaum Iban di Sarawak. Dia sangat benci dengan tingkah laku rakan senegerinya yang sudah lupa asal usulnya.

            Bagi saya, kita tidak seharusnya melupakan bahasa ibunda kita walaupun berada di negeri orang apatah lagi bercakap dengan orang bangsa sendiri. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi masyarakat Malaysia. Namun, kita yang mempunyai bahasa ibunda sendiri tidak patut melenyapkan bahasa sendiri. Kita patut bangga dengan bahasa ibunda kita sendiri di samping menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di negara Malaysia. Walaupun saya mengambil kursus bahasa Melayu di IPTA tetapi bahasa ibunda harus diamalkan apabila berdepan dengan kaum sendiri. 

No comments:

Post a Comment